Om att vara anhörig

Stödsamtal och Kurser för dig som är anhörig till en missbrukare

Naturligt Enkelt

Konst i olja, blandteknik och återbruk

Stark Anhörig

ekoffkarin@gmail.com

070-7795552

Om att vara anhörig

Anhörig är Du som har en närstående i en beroendesjukdom som du bryr dig mycket om. Du kan vara föräldrar, syskon, arbetskamrat, vän eller granne m.m.


Att vara anhörig innebär en stor förändring i livet, där man ställs inför ett faktum att hela livssituationen kommer att förändras på ett eller annat sätt. Vardagen blandas av hopp och förtvivlan som kan nämnas vid att

"åka berg och dalbana".


Många anhöriga lägger ner mycket av sin kraft och vilja till att försöka få sin närstående att komma bort från sitt beroende. Detta kan i längden ge ett beteende av medberoende.Några råd på vägen när du upptäcker att du är medberoende:

 

Försök inte styra den beroende, det kan du inte. Du mår mycket bättre när du slutat försöka.


Överta inte hans eller hennes ansvar.


Vägra vara offer - den rollen är lika destruktiv som missbrukarrollen.


Försök att tänka mer på dig själv - ta mer ansvar för dig själv och de andra människorna du har omkring dig.


Var inte en möjliggörare där du underlättar för fortsatt missbruk.


Skydda inte den beroendesjuke från följderna av hans/hennes missbruk.  Många missbrukare är inte villiga att göra något ordentligt åt sitt problem förrän de "nått botten". Om man skyddar en missbrukare från smärtan fördröjer man tillfrisknandet.Det som är viktigt för en anhörig är att även fokusera på sig själv, ha roligt, skratta och fortsätta vara DU trots missbrukarens val. Att inte glömma de andra människorna du har omkring dig, att få ny energi när det stormar och att inte glömma bort dig själv.

ekoffkarin@gmail.com

070-7795552