Coach Board Game

Stödsamtal och Kurser för dig som är anhörig till en missbrukare

Naturligt Enkelt

Konst i olja, blandteknik och återbruk

Stark Anhörig

ekoffkarin@gmail.com

070-7795552

Coach Board Game

Jag erbjuder studiecirklar i Coach Board Game som är ett spel i personlig utveckling där vi genom spelkorten får starta en tankeprocess som pågår långt efter spelets slut.


Genom svaren från dig själv och övriga deltagare påbörjas en resa i personlig utveckling.


Spelet passar för alla grupper av människor.

I arbetslaget, bland vänner och familj eller varför inte i föreningen på fritiden.


Det utses inga vinnare eller förlorare i detta tärningspel. Vinnaren är endast Du sjäv när du i din personliga utveckling tar ett nytt kliv framåt.


Läs mer om spelet härekoffkarin@gmail.com

070-7795552