Anhörigstöd

Enskilt samtal


Behovet av att få prata om det som händer när någon närstående missbrukar är ofta stort.

Att få vetskap om att man inte är ensam om att vara anhörig till en missbrukare kan kännas skönt.


I de enskilda samtalen lyssnar jag till det Du vill berätta. Jag har absolut tystnadsplikt och jag för inga journaler.


Det som sägs i rummet stannar där.


Vill du ta med dig en familjemedlem, vän eller annan person vid samtalen så går det bra. Ofta finns det sambo, barn eller mor/far föräldrar som kan vara ett stöd.

Stödsamtal och Kurser för dig som är anhörig till en missbrukare

Naturligt Enkelt

Konst i olja, blandteknik och återbruk

Stark Anhörig

ekoffkarin@gmail.com

070-7795552

Stöd för dig som är anhörig till en missbrukare

Helgkurs


Under helgen träffas vi dagtid i en miljö där det finns chans till avkoppling och en härlig naturupplevelse.

Det är Du som är i fokus och målet är att du skall kunna få med dig redskap och nya tankar för att må bättre som anhörig.


Medberoendet är en viktig del att ta upp och vi samtalar även om skuld, skam och sorg som många av oss hamnar i.

En viktig del i kurserna är att få prata med de som drabbats av samma situation. Viktigt är att komma ihåg, att här är Du i fokus.

Det händer många saker i en missbrukares liv. Det kan vara polisförhör, husrannsakan, rättegångar, sjuhusvistelser och fängelsedom. Listan kan bli väldigt lång.


Att som anhörig stå på sidan om och se allt detta. Att som anhörig börja känna sig skyldig, skamfylld och den sorg som infinner sig. Att som anhörig känna sig maktlös.


Det är bara lite av de känslor som en anhörig går igenom under den tid som missbrukaren håller på med droger och kriminalitet.


Att hamna i det tillstånd som kallas Medberoende är en situation som inte är lätt att leva i.

Det kan ta tid att inse att man hamnat i ett Medberoende. Därav är insikt och motivation till förändring viktiga delar jag tar upp i kurserna och samtalen.I det ahörigstöd jag erbjuder är målet för alla deltagare att börja MÅ BÄTTRE trots missbrukarens val.
Kvällskurs 8 tillfällen


Vi träffas en gång i veckan under 8 veckor där alla deltagare får ett arbetsmaterial där det finns möjlighet att mellan träffarna samt efter kursavslut reflektera över det vi samtalat om.


Gruppens styrka är att i samtalen med varandra få en känsla och förståelse för att Jag inte är själv i detta.


Vem är jag?

Hur går jag vidare trots missbrukarens val?

Vad kan jag ta kontroll över?


Vid varje kurstillfälle samtalar vi kring ett tema samt att vi spelar Coach Board Game en av kvällarna. CBG är ett spel i personlig utveckling där det inte finns några vinnare eller förlorare.

Vinnaren är Du, när du i dina tankar börjar en inre resa i din egna personliga utveckling.


Här är några av de teman vi tar upp:

Skuld

Skam

Sorg

Medberoende

Livshjulet

ekoffkarin@gmail.com

070-7795552